Nieuwe toekomstbestendige perspectieven voor het bestaande verpleeg- en verzorgingshuis

De behoefte van nieuwe generaties ouderen is sterk aan het veranderen, wat de aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van V&V huizen op de lange termijn op de proef stelt. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake van een geheel gewijzigd financieringsstelsel vanuit de overheid. Door deze ontwikkelingen zijn de huidige V&V huizen -destijds gebaseerd op een andere werkelijkheid- op termijn niet rendabel. Toch zijn er  veel ouderen en anderen die nu en in de toekomst behoefte hebben aan een vorm van beschut wonen. Tijd voor nieuw perspectief!

Zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeente en gemeenschap hebben elkaar nodig  in deze zoektocht naar nieuwe antwoorden op een meervoudig vraagstuk in een veranderende samenleving.

In 2015 heb ik vanuit innovatieprogramma (Platform31) twee zoektochten begeleid in de rol van visiegenerator, uitdager, verbinder en transitie-practitioner. In een iteratief en co-creatief proces heb ik met een team van dwarsdenkers gewerkt aan het ontwikkelen van een integraal ‘antwoord’ op een het toekomstvraagstuk van twee bestaande V&V-huizen. (T)Huis vol Energie is het antwoord hierop. Op bestuurlijk niveau heb ik verbindingen gesmeed en samen met betrokken ouderenzorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en gemeenschap op zoek gegaan naar integrale, duurzame, haalbare toekomstscenario’s (diensten en vastgoed) voor deze specifieke locaties, waarbij deze in essentie – met een lokale vertaling – ook elders in Nederland toegepast kunnen worden. Meer over de reis en de resultaten van deze zoektocht kunt u lezen in mijn boek, dat u kosteloos kunt downloaden:  https://la-zarza.nl/wp-content/uploads/2018/01/Thuis-vol-Energie_Auteur_JBraam.pdf. De twee onderliggende businesscases van deze verkenningen kunt kosteloos bij mij opvragen.

Tegenwoordig begeleid ik vanuit mijn eigen bedrijf La Zarza de zoektochten naar nieuwe, aantrekkelijke, inclusiegerichte toekomstperspectieven voor het bestaande verpleeg- en verzorgingshuis; nieuwe woon-leef-zorg-welzijn concepten waarbij iedereen, jong en oud, kwetsbaar of niet meedoet; waarbij het sociaal kapitaal van mens en wijk beter benut wordt. Uitdager en katalysator in het verbinden van gemeenschap, bestuurders, ouderzorg-, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeente, maatschappelijke stichtingen etc. en het creëren van gezamenlijk beeld van het resultaat.

Kijk op https://la-zarza.nl/diensten/visie-strategie-scenarios/