Rollen

Facilitator
Bestuur & Toezicht

Facilitator Bestuur & Toezicht

La Zarza begeleidt Raden van Bestuur en Toezicht bij uiteenlopende strategische, organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. Ook faciliteert zij deze boardrooms in relatie tot Omgeving, Team, Individu en o.a. het creëren van Visie (op ‘Toekomst van de organisatie’ en op ‘Besturen en toezichthouden’).
La Zarza heeft ruime ervaring in het opzetten, leiden, begeleiden, transformeren, fuseren van organisaties en in het begeleiden van bestuur en toezicht daarbij. Zowel in de (semi)publieke sector (wonen, zorg welzijn, educatie), als (voorheen ook) in het bedrijfsleven. Lees meer bij diensten en La Zarza

Sparringpartner Inspirator Adviseur
Bestuur & Toezicht

Sparringpartner, inspirator, meedenkend adviseur Bestuur & Toezicht

La Zarza is sparringpartner, inspirator, meedenkend adviseur voor bestuur en toezichthouders bij strategische, organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. La Zarza brengt daarbij ook focus aan op inhoudelijke en procesmatige waardecreatie aan, samenhang en randvoorwaarden voor succes.
La Zarza heeft ruime ervaring in het opzetten, leiden, transformeren van organisaties als ook het begeleiden van bestuur en organisaties hierbij. Zowel in de (semi)publieke sector (wonen, zorg welzijn, educatie) als in het bedrijfsleven (verleden). Lees meer bij diensten en La Zarza

Toezichthouder

Toezichthouder

Naast dat ik als La Zarza Raden van Toezicht/Commissarissen begeleid, ben ik zelf ook toezichthouder, voor drie organisaties die “actief in de wijk” zijn en in een veranderend speelveld van wonen zorg welzijn educatie opereren.
Deze rollen vervul ik op eigentijdse wijze, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, morele moed en mijn drive om goede context voor bestuur en organisatie te willen scheppen, waarbij zij maatschappelijke opgave voor eindgebruikers kunnen realiseren. Bij:

  • RvC Stichting deltaWonen (woningcorporatie)
    (Vicevoorzitter en huurderscommissaris met aandachtsgebieden: klant & wonen (volkshuisvesting) en HRM, voorzitter remuneratiecommissie)
  • RvT Stichting Ludens (kinderopvangorganisatie)
    (Voorzitter; lid met aandachtsgebied visie, strategie, changemanagement, governance)
  • RvT Stichting Zorgcentra Rivierenland (ouderenzorgorganisatie)
    (Vicevoorzitter; aandachtsgebied (zorg)innovatie en vastgoed en lid auditcommissie)
(Tijdelijk)
Bestuurder

(Tijdelijk) Bestuurder

Voor een tijdelijke periode op zoek naar een (mede)bestuurder? Ik ben beschikbaar voor een vernieuwingsgezinde (ouderen)zorg/welzijn- of educatieve organisatie, die de transformatie naar een aantrekkelijke, toekomstbestendige maatschappelijke onderneming wil maken; voor een organisatie die de ambitie en intrinsieke motivatie heeft dichter bij de leefwereld van mensen te komen, de kracht, diversiteit en daarbij het sociaal kapitaal van mensen wil benutten, zowel van haar (eind)gebruikers, als die van haar medewerkers en waarbij leef- en werkplezier de motor voor succes vormt. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.