Boardroom & Team

Strategisch partnerschap in bestuur en toezicht zorgt voor meerwaarde en vooruitgang. Doorontwikkelen van effectiviteit van de boardroom(s) en hun onderlinge interactie. Werken aan gedeelde visie en resultaat, periodieke reflectie. Een leven lang leren.

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie

Vooruitkijken met hulp van een achteruitkijkspiegel in een eigentijdse zelfevaluatie. Topteams presteren beter als ze samen tot oordeelsvorming komen. Vanuit waarderend perspectief creëert La Zarza een zelfevaluatie dialoog met verdieping en impact. Eigentijds en vanuit de Appreciative Inquiry gedachte. Door waarderend “onderzoeken” van verschillende perspectieven zicht krijgen op beleefde en doorleefde werkelijkheden. Om nadien dit in te kunnen zetten op de sterktes en op de stappen in de richting die u wilt bewandelen; als individu en als boardroom team(s).

Visie op Besturen en Toezichthouden

Visie op Besturen en Toezichthouden

De snel veranderende wereld om ons heen vraagt opnieuw nadenken over de besturingsfilosofie en het besturingsmodel van uw organisatie. La Zarza helpt raad van bestuur en raad van toezicht om hun gezamenlijke visie op besturen en toezichthouden te ontwikkelen, vanuit uw strategie.

Vanuit welke gezamenlijke waarden en principes bestuurt u en houdt u toezicht? Hoe zijn de governance principes van uw eigen sector daaraan verbonden? Hoe doet u dat in de praktijk als RvB, RvT en RvC? Welke principes vormen de basis van uw besturingsfilosofie? Zijn er elementen in de huidige filosofie die u wilt koesteren? Welke oude elementen inruilen voor nieuwe elementen of op andere wijze? Uitgaande van de ontstane besturingsfilosofie: welk toezicht- en besturingsmodel past hier dan bij binnen de kaders van uw sector?

 

Leiderschaps- ontwikkeling
in boardrooms

Leiderschapsontwikkeling in boardrooms

In deze uitdagende tijd hebben we nieuwe leiders nodig met een bewust ontwikkeld moreel kompas. Bestuurders, toezichthouders, commissarissen die weten dat je leiderschap ontwikkelt voorbij de inhoud: op sfeer, relatie en interactie. Ontwikkelen van buiten naar binnen en van intrinsiek naar extrinsiek.

Diverse workshops rondom thema “Leiderschap met impact”. Bedoeld voor nieuwe leiders, die weten dat die aspecten van besturen en toezichthouden soms lastiger zijn dan de inhoud. Die meer aandacht daarvoor willen hebben en op die manier als team en als persoon het vermogen door te ontwikkelen om de ander te betrekken bij het realiseren van doelen. Dat is een route van intrinsiek naar extrinsiek, waarbij impact en succes van een organisatie hand in hand gaan met de persoonlijke en teamontwikkeling van een Raad van Toezicht/Commissarissen en Raad van Bestuur. La Zarza verzorgt deze incompany workshops samen met Teunis Connect (Anne Teunis).

 

 

Dilemma dialoog boardroom

Dilemma dialoog boardroom

Nieuwe mogelijkheden ontdekken om van dilemma’s een inspiratiebron te maken in plaats van een struikelblok, aan de hand van uw concrete casus. In boardrooms van RvB, RvT, RvC komen dikwijls dilemma’s voorbij, waarbij gekozen moet worden uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. Concrete dilemma’s waar uw eigen boardroom op dit moment mee worstelt worden met elkaar ontrafeld. Ontdekt wordt hoe je op constructieve wijze daarover met elkaar in gesprek kunt gaan en hoe je samen verder kunt komen.