Boardroom & Organisatie Transformatie

La Zarza begeleidt en adviseert raden van bestuur bij het vormgeven en implementeren van organisatietransformaties en het scheppen van de goede context daarbij.

Onze veranderende samenleving vraagt om organisaties die dichter bij de leefwereld van mensen, (eind)gebruikers, klanten, burgers, medewerkers komen. Dat heeft direct invloed op hoe we als mens, organisatie, bestuur en toezichthouder ons werk organiseren -van buiten naar binnen- en op wat er voor nodig is om ons werk goed te blijven doen. Het vraagt om anders werken: vanuit vertrouwen en behoefte(opgave) gestuurd.

Uitgaande van een heldere visie en strategie begeleidt La Zarza boardrooms bij het ontwikkelen van een hierbij passende besturingsfilosofie, organisatiemodel en implementatie. Met leiderschap als basis en aandacht voor (nieuwe vormen van) (samen)werken, participatie en zeggenschap.