Boardroom & Omgeving

Externe
stakeholderdialoog

Externe stakeholderdialoog

Externe stakeholderdialoog. Nieuwe inspiratie en extra impulsen voor uw strategie en dienstverlening door duurzaam denken en doen samen met externe en interne stakeholders. La Zarza verzorgt inspirerende, verbindende en resultaatgerichte ontmoetingen met uw externe stakeholders rondom door u gekozen thema’s. Deze zijn opgezet vanuit de “whole system in the room”.

Lokale actoren
dialoog

Lokale actoren dialoog

Een gezamenlijke visie, ambitie en strategie ontwikkelen met lokale actoren in wonen zorg welzijn. Nieuwe antwoorden op complexe vraagstukken die in de kantelende samenleving niet meer “alleen” op te lossen zijn. Kunnen we nieuwe, betere antwoorden creëren als we OMdenken: als we anders durven kijken, werken en doen? Gezamenlijk stappen voorwaarts maken gaat sneller en beter vanuit een gedeelde visie en ambitie, vanuit verbondenheid opgezamenlijke waarden.
La Zarza begeleidt op inspirerende en resultaatgerichte wijze deze gezamenlijke zoektochten van gemeente, woningcorporaties, zorg-, welzijn of educatieve organisaties. Deze zijn opgezet vanuit de “whole system in the room”. Om nadien samen verder in te kunnen zetten op sterktes en stappen in de richting die de moeite waard wordt bevonden.

Brede Ontmoeting interne stakeholders

Brede Ontmoeting interne stakeholders

Interne stakeholders dialoog. Themagerichte ontmoeting tussen vertegenwoordiging van eindgebruikers (huurders, bewoners, cliënten/familie, ouder/kind), medewerkers (OR), raad van bestuur, MT en raad van toezicht/commissarissen. Open en themagerichte dialoog met diepgang, structuur en vanuit waarderend perspectief. Met het uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan “onderzoeken” wat er werkt en wat de behoefte is voor de toekomst. Vanuit verschillende perspectieven zicht krijgen op de huidige beleefde en doorleefde werkelijkheden om nadien samen verder in te kunnen zetten in de richting die de moeite waard wordt bevonden.

 

 

 

Gluren bij de buren
voor boardrooms

Gluren bij de buren voor boardrooms

Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht, Commissarissen gaan in gesprek met de “evenknie” van een andere organisatie, binnen of juist buiten de eigen sector: zien, horen, voelen, ontdekken. Inspiratie, reflectie, intervisie, delen, geven, leren en ontwikkelen om sneller vooruit te komen en nog beter gesteld te staan voor de toekomst. Een voor uw raad op maat gemaakt programma rondom de voor u relevante vraagstukken. Bedoeld voor bestuur en/of toezichthouders, commissarissen die open staan voor anderen en reflecteren en leren als essentieel onderdeel van vooruitgang zien.