La Zarza | Boardroom in Dialoog draagt bij aan het creëren van heldere, gemeenschappelijke context op het hoogste niveau, waarbij bestuur, organisatie en toezichthouders succesvol kunnen zijn in het waarmaken van de beoogde waarden en ambities in het veranderende maatschappelijke speelveld van wonen, zorg, welzijn en educatie, op weg naar een nieuwe (netwerk) samenleving. (La Zarza betekent “Braam” in het Spaans).

Judy Braam werkt in verschillende rollen zichtbaar aan beter (maatschappelijk en financieel) rendement in rondom én met  Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van (samenwerkende) organisaties in wonen zorg welzijn en educatie door: 

-   focus op lange termijn maatschappelijke waardecreatie
-   de buitenwereld naar binnen halen
-   vernieuwing in bestuur en toezicht (cultuur, samenwerking, visie op, leiderschap)
-   versterking onderlinge samenwerking en interactie in- en tussen boardrooms
-   versterking samenwerking en interactie van boardrooms met de externe- en interne          omgeving
-   inbreng van frisse blik, inspiratie en creativiteit
-   waardevolle kruisbestuivingen laten ontstaan tussen wonen zorg welzijn educatie  
             -   gemeenschappelijke waarde & visie laten ontstaan in/tussen bestuur, toezicht en organisaties 

La Zarza | Boardroom in Dialoog brengt Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in dialoog 
- met de omgeving
- met elkaar als team(s)
- met jezelf (als persoon)

Judy Braam werkt met jarenlange ervaring in en met boardrooms in vier verschillende rollen (klik op rol voor meer informatie) : 

Facilitator

Faciliteert boardrooms bij hun strategische vraagstukken: met o.a. eigentijdse zelfevaluaties, buitenwereld naar binnen halen; procesbegeleiding bij: trajecten voor waardecreatie, visie en strategie ontwikkeling, scenario ontwikkeling voor de toekomst, strategische samenwerkingen, fusies, overnames; bij team- en persoonlijke (leiderschap)ontwikkeling, (intersectorale) intervisie en coaching voor boardroom(s).

Bestuursadviseur 

Verheldert complexe strategische vraagstukken, is daarbij klankbord en meedenkend voor boardrooms in wonen zorg welzijn en educatie bij:

strategische  waarde-, visie- en strategieontwikkeling, constructieve samenwerking in en tussen boardrooms, de buitenwereld naar binnen halen, kruisbestuivingen tussen en scenario-ontwikkeling in wonen zorg welzijn en educatie, strategische organisatie vraagstukken: zoals waarde gedreven transformaties, organisatieontwikkeling, implementatie van zelfsturing, eindklantwaarde-, keten- en competentiegericht werken aan eindresultaat, fusies, integraties, overnames.

Tijdelijk bestuurder

Tijdelijk bestuur: beschikbaar als tijdelijke versterking als Lid Raad van Bestuur, leider van vernieuwingsgezinde ouderenzorg- en educatieve organisaties in verandering; mede richting gevend aan en verantwoordelijk voor een organisatie in transitie of transformatie vanuit een heldere, waarde gedreven visie.

Toezichthouder  / commissaris

Eigentijds toezichthouder bij verschillende organisaties in wonen zorg welzijn educatie. Verbonden met de externe en interne omgeving en bijdragend aan het scheppen van de juiste context door de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen voor en bestuur en organisatie en het omliggende speelveld in verandering om beoogde waarden en ambities waar te maken; als toezichthouder, klankbord / sparring partner en werkgever voor bestuur.