La Zarza | Boardroom in Dialoog draagt bij aan het creëren van heldere, gemeenschappelijke context op het hoogste niveau, waarbij bestuur en organisatie succesvol kunnen zijn in het waarmaken van de beoogde waarden en ambities in het veranderende maatschappelijke speelveld van wonen, zorg, welzijn en educatie, op weg naar een 4.0 samenleving. (La Zarza betekent “Braam” in het Spaans)

Judy Braam werkt in verschillende rollen zichtbaar aan beter (maatschappelijk) rendement in én met  Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van organisaties in wonen zorg welzijn en educatie door: 

-   focus op lange termijn maatschappelijke waardecreatie
-   de buitenwereld naar binnen halen
-   vernieuwende accenten in bestuur en toezicht
-   versterking onderlinge samenwerking en interactie in- en tussen boardrooms
-   versterking samenwerking en interactie van boardrooms met de externe- en interne          omgeving
-   inbreng van inspiratie en creativiteit
-   waardevolle kruisbestuivingen laten ontstaan tussen wonen zorg welzijn educatie 


La Zarza | Boardroom in Dialoog brengt Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in dialoog 
- met de omgeving
- met elkaar als team(s)
- met jezelf (als persoon)

Judy Braam werkt met jarenlange ervaring in en met boardrooms in vier verschillende rollen (klik op rol voor meer informatie) : 

Facilitator

Faciliteert boardrooms bij  zelfevaluaties, buitenwereld naar binnen halen; procesbegeleiding bij trajecten voor heroriëntatie waardecreatie, heroriëntatie visie, heroriëntatie strategie, strategische samenwerkingen, fusies, overnames; bij teamontwikkeling of intervisie van boardroom(s); executive coaching.

Bestuursadviseur 

Verheldert complexe strategische vraagstukken, is daarbij klankbord en meedenkend voor boardrooms bij:

strategische heroriëntaties, waarde-, visie- en strategieontwikkeling, constructieve samenwerking in en tussen boardrooms, de buitenwereld naar binnen halen, kruisbestuivingen met andere domeinen, strategische organisatie vraagstukken: zoals transformaties, transities, organisatieontwikkeling, eindklantwaarde-, keten- en competentiegericht werken aan eindresultaat, fusies, integraties, overnames.

Interim bestuurder

Interim-bestuur: tijdelijke versterking als Lid Raad van Bestuur, leider van vernieuwingsgezinde ouderenzorg- en educatieve organisaties in verandering; richting gevend aan en verantwoordelijk voor een organisatie in transitie of transformatie.

Toezichthouder  / commissaris

Eigentijdse toezichthouder actief bijdragend aan het scheppen van de juiste context door de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen voor bestuur en organisatie en het omliggende speelveld in verandering om beoogde waarden en ambities waar te maken; als toezichthouder, klankboard / sparringpartner, werkgever voor bestuurder.